Återförsäljare

ÅTERFÖRSÄLJARE I NORGE


CGI (f.d. Acando) 


I Norge har vi ett samarbete med konsultföretaget CGI som har över 900 anställda i Norge och har kompetens inom de flesta verksamhetsområden med en tydlig teknisk spetskompetens och erfarna konsulter inom riskområdet. 


ISAP Software AB

Artillerigatan 85 BV

115 30 Stockholm
©  Copyright