Erbjudande

VI HJÄLPER DIG ATT HANTERA RISK

Alla företag och verksamheter har någon typ av risk att hantera. Oavsett om du behöver stöd i din analys, i själva verksamheten t ex med incidentrapportering, eller om det handlar om intern eller extern revision så kan ISAPs mjukvara och konsulter hjälpa dig. ISAP är dessutom branschoberoende och fungerar oavsett om du är en myndighet eller ett vinstdrivande företag och hanterar risker inom  informationssäkerhet lika bra som inom arbetsmiljö. 

MJUKVARA

 

 

 

ISAP har en egenutvecklad mjukvara som stöttar våra kunders riskprocesser med allt ifrån analys och incidentrapportering till extern revision. 


Verktyget har mycket inbyggd funktionalitet redan från början och är enkelt att installera antingen på egna servrar eller i en molnlösning på våra servrar. Samtidigt är mjukvaran mycket flexibel och kan anpassas till många olika kundbehov. 


Hör av dig till oss med dina utmaningar!

 

KONSULTER

 

 

 

ISAP har konsulter som kan stötta alla delar av  riskprocessen, med eller utan hjälp av ISAPs mjukvara. Vi har erfarenhet av att jobba inom olika kategorier och sektorer och kan allt om risk speciellt inom informationssäkerhet och närliggande områden. 


Fråga oss om just dina behov!


ISAP Software AB

Artillerigatan 85 BV

115 30 Stockholm
©  Copyright